Nieuws


 • Hennie Molendijk neemt afscheid van wijkraad

  Hennie Molendijk neemt afscheid van wijkraad

  03 november 2017 - Na zich bijna vijf jaar voor de Wijkraad Zuid-Oost Enschede te hebben ingezet heeft Hennie Molendijk afscheid genomen van ons. Eerder dit jaar had zij al een aantal taken overgedragen. Ondanks dat wij het jammer vinden begrijpen we haar keuze en wij bedan..
  Lees meer >

 • Kijk in de Wijk

  Kijk in de Wijk

  03 april 2017 - Bent u benieuwd naar markante gebouwen, mooie pleinen en andere bijzonderheden in 't Getfert-Perik en Hogeland-Noord?
  Loop dan mee met de Kijk in de Wijk wandeling op zaterdag 8 april.
  Lees meer >

 • In gesprek met de wethouder over Schoon en Duurzaam

  In gesprek met de wethouder over Schoon en Duurzaam

  04 maart 2017 - De stadsdeelcommissie nodig u uit om op dinsdag 14 maart, als onderdeel van haar maandelijkse vergadering, mee te praten over het thema Schoon en Duurzaam.
  Lees meer >

 • Doe mee aan de Week van de Amateurkunst!

  Doe mee aan de Week van de Amateurkunst!

  17 februari 2017 - De Week van de Amateurkunst is een cultureel evenement voor iedereen die in zijn of haar vrije tijd met kunst bezig is en voor iedereen die daar van wil genieten. De WAK wordt gehouden van 3 tot en met 11 juni 2017. Aanmelden kan tot en met 26 maart.
  Lees meer >

 • Wegafsluiting Hogelandsingel en Varviksingel

  Wegafsluiting Hogelandsingel en Varviksingel

  12 februari 2017 - De komende weken vinden er aan de Hogelandsingel en Varviksingel werkzaamheden plaats.
  Lees meer >

 • Zet jij iemand in het zonnetje?

  Zet jij iemand in het zonnetje?

  08 februari 2017 - Kent u iemand die uitzonderlijk veel betekent voor buurt, dorp of wijk en het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Geef hem of haar op!
  Lees meer >

 • Praat mee met de wijkraad!

  Praat mee met de wijkraad!

  31 januari 2017 - Vanaf dit jaar organiseert de wijkraad iedere twee maanden een thema-avond, waarin we graag met u in gesprek gaan over diverse interessante onderwerpen.
  Lees meer >

 • Invoering stopverbod Brinkstraat

  Invoering stopverbod Brinkstraat

  17 januari 2017 - De gemeente Enschede is voornemens een stopverbod in te voeren aan de Brinkstraat ter hoogte van de Broodbode. Hier leest u het betreffende verkeersbesluit.
  Lees meer >

 • Ophalen ingezameld zwerfafval blijft gratis

  Ophalen ingezameld zwerfafval blijft gratis

  15 januari 2017 - Werkt u zelf als bewoner aan een schone buurt? Ruimt u bijvoorbeeld zwerfafval op in uw buurt? Dan blijft het laten ophalen van ingezameld zwerfafval, ook na de invoering van diftar per 1 januari 2017, gratis voor u. Neem hiervoor wel eerst contact op met..
  Lees meer >

 • Nieuwsbrief Vluchtelingenopvang Esmarkerveld

  Nieuwsbrief Vluchtelingenopvang Esmarkerveld

  14 november 2016 - Di is de laatste nieuwsbrief Esmarkerveld. Hierin staat een samenvatting van de gebeurtenissen vanaf juli, een voorlopige eindbalans van Jeroen Hatenboer en informatie over het actieprogramma voor statushouders.
  Lees meer >

 • Planner buurtbus 505 Hogeland gezocht

  Planner buurtbus 505 Hogeland gezocht

  14 november 2016 - De nieuw op te zetten buurtbuslijn 505 Hogeland krijgt gestaag vorm.   Per 11 december zal Syntus lijn 5 Hogeland (de 12 meter bus) niet meer door het Hogeland rijden en zal deze worden vervangen door een buurtbus. De buurtbus zal op doordeweekse dagen ..
  Lees meer >

 • Aangepast ontwerp Turks Cultureel Centrum

  Aangepast ontwerp Turks Cultureel Centrum

  08 november 2016 - Lees meer >

 • Sinterklaasoptocht op 13 november 2016

  Sinterklaasoptocht op 13 november 2016

  03 november 2016 - Ook dit jaar brengt de Sint weer een bezoek aan onze wijk en wel op zondag 13 november. Om 14.00 uur vertrekt de optocht vanaf Servicecentrum Oost, Gronausestraat 300. Na een tocht van ongeveer 3 kilometer zal de Sint ontvangen worden in Wijkcentrum De Roe..
  Lees meer >

 • Bijeenkomst Groene Loper op 16 november

  Bijeenkomst Groene Loper op 16 november

  02 november 2016 - Het project Groene Loper Enschede verbindt bestaande groene initiatieven en maakt deze initiatieven zichtbaar. Op 16 november zal er een nieuwe bijeenkomst worden gehouden, waarin deze keer de bij centraal staat.
  Lees meer >

 • Sponsoren gezocht voor Uitdaging XXL

  Sponsoren gezocht voor Uitdaging XXL

  02 november 2016 - Op 19 november 2016 organiseert de stichting Enschede Uitdaging een verwendag voor 50 minimagezinnen. Dit event wordt mogelijk gemaakt door maatschappelijk betrokken ondernemerschap en donaties.
  Lees meer >

 • Wordt buurtbuschauffeur!

  Wordt buurtbuschauffeur!

  17 oktober 2016 - Houd je van contact met mensen, vind je service bieden leuk, ben je gastvrij en rijd je graag? Lijkt het je leuk om samen met meerdere vrijwilligers personenvervoer te verzorgen voor inwoners uit je eigen omgeving? Word dan chauffeur op de buurtbus.
  Lees meer >

 • Nog geen uitspraak over AZC Enschede

  Nog geen uitspraak over AZC Enschede

  11 september 2016 - Het college van B&W gaat in gesprek met het COA en de provinciale regietafel om de gevolgen te bezien voor de afgesproken opvang van vluchtelingen in Enschede. Dit naar aanleiding van uitspraken van staatssecretaris Dijkhoff tijdens de landelijke regietafel op 8 september.
  Lees meer >

 • Groen idee? Doe er wat mee!

  Groen idee? Doe er wat mee!

  04 september 2016 - De tweede ronde voor een subsidieaanvraag van de Groene Loper Enschede is gestart. Vraag tot €1000 subsidie aan voor jouw groene project.
  Lees meer >

 • ViVa Zomertour

  ViVa Zomertour

  27 juli 2016 - Van 15 tot en met 19 augustus organiseert het team van Alifa Centrum de ViVa Zomertour in Stadsdeel Centrum.
  Lees meer >

 • Noaberschapsovereenkomst Azan getekend

  Noaberschapsovereenkomst Azan getekend

  18 juli 2016 - Op 7 juli is de noaberschapsovereenkomst ondertekend waarin met elkaar is afgesproken hoe vaak en op welk geluidsniveau de Azan van het te realiseren Turks Cultureel Centrum zal klinken. De volledige tekst van de noaberschapsovereenkomst vindt u hier.
  Lees meer >

 • Open dag Power Centrum Oost

  Open dag Power Centrum Oost

  07 juli 2016 - Op woensdag 13 juli houdt het Power Centrum Oost, gevestigd in het Gezondheidshoes aan de J.J. van Deinselaan een open dag. U bent die dag van 10.00 tot 15.00 uur welkom. Power biedt een scala aan activiteiten aan waar wijkbewoners aan kunnen deelnemen, ..
  Lees meer >

 • Inloopbijeenkomsten fietsstraat Heutinkstraat, Tegelerweg en Wooldrikshoekweg

  Inloopbijeenkomsten fietsstraat Heutinkstraat, Tegelerweg en Wooldrikshoekweg

  04 juli 2016 - Op 13 juli 2016 organiseert de gemeente in wijkcentrum De Roef een tweetal inloopbijeenkomsten over de toekomstige fietsstraat aan de Heutinkstraat, Tegelerweg en een gedeelte van de Wooldrikshoekweg.
  Lees meer >

 • Zomer 3 daagse

  Zomer 3 daagse

  29 juni 2016 - Op 18, 19 en 20 juli wordt in de Performance Factory weer de Zomer 3 daagse georganiseerd. Hier vindt u meer informatie over dit sportspektakel.
  Lees meer >

 • Vertraging aanleg fietspad Zuid Esmarkerrondweg

  Vertraging aanleg fietspad Zuid Esmarkerrondweg

  29 juni 2016 - De aanleg van het fietspad van de Zuid Esmarkerrondweg heeft vertraging opgelopen. Omdat er meer werkzaamheden moeten worden verricht bij het verleggen van kabels, kunnen de werkzaamheden op de brug niet op tijd worden afgerond. De verwachte planning is nu..
  Lees meer >

 • Open dag noodopvang Wegenerpand op 18 juni

  Open dag noodopvang Wegenerpand op 18 juni

  13 juni 2016 - Op zaterdag 18 juni wordt van 10.00 tot 16.00 uur in het voormalig Wegenerpand aan de Getfertsingel 41 een open dag gehouden. Tijdens deze dag kunt u de opvanglocatie bekijken waar vanaf eind juni de eerste groep asielzoekers zal worden opgevangen.
  Lees meer >

 • Start uitvoering maatregelen wijkverkeersplan

  Start uitvoering maatregelen wijkverkeersplan

  28 april 2016 - Volgende week, in de week van 2 mei, zal begonnen worden met de uitvoering van een aantal verkeersmaatregelen naar aanleiding van het eerder vastgestelde wijkverkeersplan Hogeland-Noord en ‘t Getfert/Perik. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: .
  Lees meer >

 • Nieuwsbrief Vluchtelingenopvang april 2016

  Nieuwsbrief Vluchtelingenopvang april 2016

  22 april 2016 - Hier leest u de meest actuele stand van zaken rondom de vluchtelingenopvang in onze stad.
  Lees meer >

 • Ben Meijer Hof neemt afscheid als secretaris

  Ben Meijer Hof neemt afscheid als secretaris

  19 april 2016 - Afgelopen week heeft onze secretaris, Ben Meijer-Hof, met onmiddellijke ingang afscheid genomen van de Wijkraad Zuid-Oost Enschede. Sinds geruime tijd heeft Ben gezondheidsklachten en deze belemmerden hem in de uitvoer van zijn taken als secretaris. Ben he..
  Lees meer >

 • Bestemmingsplan Total Boulevard 1945 ter inzage

  Bestemmingsplan Total Boulevard 1945 ter inzage

  22 maart 2016 - In de vergadering van 22 februari 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan van Boulevard 1945-500 gewijzigd vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op de locatie van het Total tankstation en voorziet in de uitbreiding en vernieuwing van de tankshop en..
  Lees meer >

 • Noodverordening binnensingel

  Noodverordening binnensingel

  12 februari 2016 - Demonstranten Tegen Gemeente (DTG) demonstreert op zaterdag 13 januari 2016 in Enschede tussen 12.00 en 14.00 uur tegen het asielbeleid van de gemeente. Burgemeester Van Veldhuizen heeft maatregelen getroffen om de demonstratie rustig en vreedzaam te laten verlopen.
  Lees meer >

 • NLdoet op 11 en 12 maart

  NLdoet op 11 en 12 maart

  12 februari 2016 - Een verbonden samenleving waarin je elkaar helpt en zorg draagt voor je eigen buurt en wijk is een mooi streven. Er gebeurt ontzettend veel door vrijwilligers, maar soms zijn er klussen waar extra handen gewenst zijn. NLdoet is de grootste vrijwilligersact..
  Lees meer >

 • Vergadering Stadsdeelcommissie Oost op dinsdag 9 februari in Stadshuis

  Vergadering Stadsdeelcommissie Oost op dinsdag 9 februari in Stadshuis

  07 februari 2016 - Op dinsdag 9 februari zal de vergadering van Stadsdeelcommissie Oost plaatsvinden. Omdat niet is in te schatten hoeveel bezoekers de vergadering zullen bezoeken is besloten deze keer in de raadzaal van het Stadhuis te vergaderen. In deze vergadering zal de concept kadernotitie Turks Cultureel Centrum worden besproken. Inspreekrecht kan worden aangevraagd tot maandag 8 februari 12.00 uur bij de secretaris: b.v.eerde@enschede.nl of 06-20614169.
  Lees meer >

 • TCC: Informatiebijeenkomst kadernotitie en behandeling in Stadsdeelcommissie

  TCC: Informatiebijeenkomst kadernotitie en behandeling in Stadsdeelcommissie

  01 februari 2016 - Op donderdag 4 februari zal de gemeente in een informatieavond meer informatie geven over de resultaten van de onlangs gehouden geluidsproef en de concept kadernotitie betreffende het te realiseren Turks Cultureel Centrum. Op 9 februari zal deze concept kadernotitie ook worden besproken in de vergadering van de Stadsdeelcommissie Oost.
  Lees meer >

 • Bijeenkomst AZC van 2 februari geannuleerd

  Bijeenkomst AZC van 2 februari geannuleerd

  31 januari 2016 - Burgemeester Onno van Veldhuizen heeft besloten om de openbare bijeenkomst die gepland was bij de bijeenkomst van de Stadsdeelcommissie Oost van a.s. dinsdag 2 februari te annuleren. De bijeenkomst was georganiseerd in plaats van de Stadsdeelcommissie Oost..
  Lees meer >

 • Vervolgstappen na geluidsproef TCC

  Vervolgstappen na geluidsproef TCC

  25 januari 2016 - In tegenstelling tot wat er in verschillende media wordt geschreven is er donderdag 28 januari GEEN wijkraadbijeenkomst over de geluidsoproep die afgelopen zaterdag is gehouden. Dit is niet juist en nooit gecommuniceerd. Wel zal er binnenkort vanuit de ge..
  Lees meer >

 • Geluidsproef TCC 23 januari

  Geluidsproef TCC 23 januari

  22 januari 2016 - Zoals eerder aangekondigd zal op zaterdag 23 januari een geluidsproef voor de oproep tot gebed van een toekomstig Turks Cultureel Centrum op het voormalige DCW terrein plaatsvinden. Zowel direct aanwonenden als inwoners die iets verder van de locatie af wonen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de proef. Klik op 'lees meer' voor een printbare kaart met de tien meetposten waar u mee kunt doen en uw mening kunt geven over hoe u het geluid ervaart. De proef duurt van 13.00 tot 13.30 uur.
  Lees meer >

 • Eelco Eerenberg beste jonge bestuurder 2015

  Eelco Eerenberg beste jonge bestuurder 2015

  22 januari 2016 - Donderdagmiddag is wethouder Eelco Eerenberg (31) uitgeroepen tot beste jonge bestuurder van 2015.
  Lees meer >

 • Geluidsproef oproep tot gebed TCC op 23 januari van 13.00 tot 13.30 uur

  Geluidsproef oproep tot gebed TCC op 23 januari van 13.00 tot 13.30 uur

  14 januari 2016 - Op 23 januari zal de eerder aangekondigde geluidsproef voor de gebedsoproep worden gehouden. Direct omwonenden van het voormalig DCW terrein zijn per brief uitgenodigd deel te nemen aan deze geluidsproef en ook bewoners die net buiten het uitgenodigde gebied wonen zijn van harte welkom om aan deze proef mee te doen. Hieronder leest u alles over de geluidsproef en de vervolgstappen.
  Lees meer >

 • Geluidsproef gebedsoproep Turks Cultureel Centrum

  Geluidsproef gebedsoproep Turks Cultureel Centrum

  25 december 2015 - Lees meer >

 • WAK 2016. Doe jij mee?

  WAK 2016. Doe jij mee?

  21 december 2015 - WAK staat voor Week van de Amateurkunst: een evenement waarin iedereen die creatief is, zichzelf kan laten zien. Ben je actief met zang, muziek, theater, dans, fotografie, film, schilderen, schrijven, dichten, etc.? Alleen of in een groep? En zou je dit w..
  Lees meer >

 • Update noodopvang Getfertsingel

  Update noodopvang Getfertsingel

  21 december 2015 - Eerder berichtte de gemeente dat zij het voormalige Wegenerpand aan de Getfertsingel aanbiedt als locatie voor noodopvang van vluchtelingen.
  Lees meer >

 • Opening Koningsplein

  Opening Koningsplein

  16 december 2015 - Op 16 december werd het nieuw ingerichte Koningsplein en het daaronder gelegen rolpad naar de Van Heek parkeergarage officieel geopend.
  Lees meer >

 • Verhuizing Medisch Spectrum Twente

  Verhuizing Medisch Spectrum Twente

  16 december 2015 - Het MST gaat verhuizen op vrijdag 8 en zaterdag 9 januari 2016. Voor zover mogelijk gebeurt dit intern.  Een deel zal met verhuiswagens getransporteerd moeten worden. Er zijn twee losplekken bij het nieuwe MST, één aan de Koningstraat bij de fietsenstal..
  Lees meer >

 • Inloopavond wijkverkeersplan druk bezocht

  Inloopavond wijkverkeersplan druk bezocht

  16 december 2015 - Op 15 december organiseerde de gemeente Enschede een inloopavond over het Wijkverkeersplan. De avond, die gehouden werd in Speeltuin ’t Hoogeland, werd druk bezocht. Bezoekers konden de plannen bekijken en vragen stellen. De meeste maatregelen zullen in..
  Lees meer >

 • Geluidsproef moskee wordt verplaatst naar januari 2016

  Geluidsproef moskee wordt verplaatst naar januari 2016

  03 december 2015 - Lees meer >

 • Geluidsproef moskee 25 november wordt uitgesteld

  Geluidsproef moskee 25 november wordt uitgesteld

  24 november 2015 - De aangekondigde geluidstest op het voormalig DCW-terrein ten behoeve van de moskee gaat aanstaande woensdag NIET door. Er volgt een nieuwe datum, mogelijk is dit 12 december, aanwonenden zullen hier door de Gemeente Enschede voor worden uitgenodigd.  
  Lees meer >

 • Brief aan wethouder Hatenboer namens dorps- en wijkraden Stadsdeel Oost

  Brief aan wethouder Hatenboer namens dorps- en wijkraden Stadsdeel Oost

  13 november 2015 -     Stichting Dorpsraad Glanerbrug                   Stichting Bewonerscommissie Dolphia   Stichting Dorpsraad Glanerbrug Postbus 6163 7503 GD Glanerbrug       Stadsdeelwethouder stadsdeel Oost Wethouder J. Haten..
  Lees meer >

 • Wijkschouw 't Wooldrik

  Wijkschouw 't Wooldrik

  13 november 2015 - Op 17 november wordt er een wijkschouw gehouden in 't Wooldrik. Inloop vanaf 19.00, start 19.15/19.30 uur, startpunt van de schouw is VV Vogido.
  Lees meer >

 • Wordt u de nieuwe wijkreporter van TV Enschede?

  Wordt u de nieuwe wijkreporter van TV Enschede?

  13 november 2015 - Jij in de wijk is zoek naar nieuwsgierige Enschedeërs die filmpjes willen maken uit en over hun wijk of straat. Wat speelt er écht en wat vindt u belangrijke thema's?
  Lees meer >

 • Sinterklaasoptocht

  Sinterklaasoptocht

  07 november 2015 - Op zondag 15 november is het weer zover, de jaarlijkse Sinterklaasoptocht. De route leest u hier.
  Lees meer >

 • Nieuwe regels bescherming van bomen, kapvergunning en meldingsplicht

  Nieuwe regels bescherming van bomen, kapvergunning en meldingsplicht

  29 oktober 2015 - De gemeente Enschede wil de administratieve lasten voor bewoners en ondernemers verminderen. Daarom zijn tien vergunningen en ontheffingen met ingang van 21 september 2015 vereenvoudigd. Alle informatie hierover leest u op het digitaal loket van de gemeent..
  Lees meer >

 • Nieuwe aanpak opruimen herfstbladeren

  Nieuwe aanpak opruimen herfstbladeren

  29 oktober 2015 - Vanaf dit najaar is de aanpak van de gemeente Enschede voor het opruimen van herfstbladeren gewijzigd. De bladeren worden in 2 rondes opgeruimd. De eerste ronde eind oktober en de tweede ronde in januari. De gemeente probeert de overlast en onveiligheid do..
  Lees meer >

 • Uitnodiging vragenlijst over leefbaarheid en veiligheid

  Uitnodiging vragenlijst over leefbaarheid en veiligheid

  28 oktober 2015 - Graag nodigen wij u uit om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over leefbaarheid en veiligheid, vooral in uw eigen woonbuurt. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Ensc..
  Lees meer >

 • Ontwerp bestemmingsplan Texaco ter inzage

  Ontwerp bestemmingsplan Texaco ter inzage

  28 oktober 2015 - Het college van Burgemeester en wethouders heeft vorige week besloten om het ontwerp-bestemmingsplan ‘Boulevard 1945-500’ (Texaco) vrij te geven voor terinzagelegging. De Wijkraad heeft advies gegeven ten aanzien van het concept-bestemmingsplan. Naar a..
  Lees meer >

 • Update Vluchtenlingenopvang Esmarkerveld

  Update Vluchtenlingenopvang Esmarkerveld

  27 oktober 2015 - De gemeente wil alle direct betrokkenen en andere inwoners van Enschede zo goed mogelijk informeren over de komst van het AZC op het Esmarkerveld. Deze update, die is verspreid in een groot deel van Enschede-Oost, is daar onderdeel van.
  Lees meer >

 • Waar zullen we werk van maken?

  Waar zullen we werk van maken?

  26 oktober 2015 - Kom op WOENSDAG 28 OKTOBER om 19.30 uur naar de interactieve verzamelavond in Speeltuin 't Hoogeland en denk mee over uw wijk.
  Lees meer >

 • Onderzoek UT naar participatie veiligheid in de buurt

  Onderzoek UT naar participatie veiligheid in de buurt

  07 september 2015 - Voor een onderzoek naar burgerparticipatie op het gebied van veiligheid worden actieve burgers uit Enschede gezocht voor het invullen van een online vragenlijst.
  Lees meer >

 • VIVA week bij Speeltuin 't Hoogeland

  VIVA week bij Speeltuin 't Hoogeland

  15 juli 2015 - Van maandag 20 t/m vrijdag 24 juli is er weer Jeugd VIVA bij Speeltuin ´t Hoogeland. Hier leest u het programma van de hele week.
  Lees meer >

 • Bestuursleden gezocht

  Bestuursleden gezocht

  18 juni 2015 - De wijkraad Zuid-Oost Enschede werkt als een team om de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in de buurten binnen ons werkgebied te verbeteren. Om die werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren zijn wij nog steeds op zoek naar   Actieve bestuur..
  Lees meer >

 • Gezocht website redacteur

  Gezocht website redacteur

  18 juni 2015 - De wijkraad Zuid-Oost Enschede deelt haar informatie niet alleen via de wijkkrant, maar ook via de website www.wijkraadzuidoostenschede.nl Voor de website zijn we op zoek naar een redacteur, die het nieuws van de wijkraad snel en correct op deze media plaa..
  Lees meer >

 • Wijkkrantbezorgers gezocht

  Wijkkrantbezorgers gezocht

  18 juni 2015 - Voor verschillende delen van onze wijk zijn wij op zoek naar een bezorger, maar in het bijzonder zoeken wij dringend iemand voor ’t Varvik. Dit bezorggebied wordt omsloten door de Varviksingel, Johan Wagenaarstraat, J.J. van Deinselaan, Ruischenborchstra..
  Lees meer >

 • Eerste maaironde gestart

  Eerste maaironde gestart

  17 juni 2015 - Eerste maaironde gestart   De gemeente is gestart met de eerste maaironde van het lange gras binnen de bebouwde kom. In september volgt de tweede maaironde.  Wat gaat er gebeuren? Deze maaironde is de eerste van de twee geplande maairondes voor het ..
  Lees meer >

 • Let op: AOV op 17 juni

  Let op: AOV op 17 juni

  05 juni 2015 - In juni wordt er een week later dan de gebruikelijke tweede woensdag van de maand vergaderd.
  Lees meer >

 • Wijkschouw Hogeland-Noord

  Wijkschouw Hogeland-Noord

  13 mei 2015 - Op woensdag 20 mei wordt er een wijkschouw gehouden in Hogeland-Noord.
  Lees meer >

 • Wijkschouw 't Getfert

  Wijkschouw 't Getfert

  12 mei 2015 - Op dinsdag 19 mei wordt er een wijkschouw gehouden in 't Getfert.
  Lees meer >

 • Wijkschouw Spaansland

  Wijkschouw Spaansland

  12 mei 2015 - Op dinsdag 19 mei wordt er een wijkschouw gehouden in het gebied Spaansland.
  Lees meer >

 • Nationale Sportweek 2015

  Nationale Sportweek 2015

  17 april 2015 - De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage zet. Dit jaar wordt de Nationale Sportweek gehouden van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 april. Welke activiteiten er in Enschede worden georganiseerd leest u hier.
  Lees meer >

 • Wijkschouw Varvik

  Wijkschouw Varvik

  12 april 2015 - Op dinsdag 21 april wordt er een wijkschouw gehouden in 't Varvik.
  Lees meer >

 • Jaarvergadering

  Jaarvergadering

  02 april 2015 - Ieder jaar in de maand april moet de wijkraad een jaarvergadering uitschrijven. Zo ook dit jaar. Echter, in verband met de wisseling van het bestuur, wijken wij nu af van de regels en heeft het nieuwe bestuur besloten om de jaarvergadering een maand op te ..
  Lees meer >